Kunst voelen

St. KIVI (Kunst is voor Iedereen) werkt met mensen die een visuele beperking hebben. Zij wil voelbare replica’s maken van bestaande afbeeldingen zodat de deelnemers dat kunnen voelen. De replica’s worden ingezet bij voorlichting over haptische kleurbeleving en beeldvorming. Zij hebben 4 lichtbakken nodig zodat vrijwilligers en stagiaires aan de slag kunnen om tactiele voelplaten zelf te maken. MzGz werkt mee aan de realisatie van 2 lichtbakken, kosten € 437.

terug naar sponsors