De Buurtschuur

Bij basisschool Cleijn Hasselt wordt een technieklokaal gebouwd waar de kinderen van de school en de wijkbewoners straks allerlei klussen kunnen uitvoeren. Het gevraagde gereedschap wordt gebruikt tijdens de bouw en daarna tijdens de technieklessen. Samenwerking tussen school en wijk staat centraal met als rode draad: bouw en techniek, ambachten, slim zijn met je handen en blik op de toekomst.

terug naar sponsors